GİZLİLİK POLİTİKASI

1. KONU

Erciyes İşyerleri Sitesi 201.Cadde No:23 Macunköy Yenimahalle/ANKARA adresinde mukim, Ostim Vergi Dairesinde 6450350960 vergi kimlik numaralı PELİTLER TİCARET 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda İlgili kişileri bilgilendirmektedir.
PELİTLER TİCARET'in www.pelitcollection.com web sitesi dışında PELİTLER TİCARET'E ait olmayan bir sitede bize ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.
PELİTLER TİCARET, www.pelitcollection.com üzerinde üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu durumlarda üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarılmasından PELİTLER TİCARET’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
2. KİŞİSEL VERİ
 
Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır. PELİTLER TİCARET’in online satış ve pazarlama faaliyetleri Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“FEVUP”) tarafından gerçekleştirilmekte olup; FEVUP veri işleyen olarak işbu metinde açıklanan kişisel verileri toplamakta ve PELİTLER TİCARET’in talimatına uygun olarak işlemektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti aşağıda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 
 
4. VERİ SORUMLUSU
 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. İşbu websiteyi ziyaretleriniz ve faaliyetleriniz kapsamında PELİTLER TİCARET veri sorumlusudur.

  1. İLGİLİ KİŞİNİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ
PELİTLER TİCARET web sitesi aracılığıyla IP adresi, Log kayıtları ve Çerez Bilgilerine ek olarak web sitesinde yer alan aydınlatma metni içeriğindeki kişisel verileri işlemektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için PELİTLER TİCARET Çerez Politikası incelenebilir.
Ayrıca; Şirketimiz KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sıfatı ile PELİTLER TİCARET tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırladığımız kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinlerini okuyunuz.
  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Pazarlama ve Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Dönemsel Kampanya ve Promosyon Çalışmaları
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
Faturalandırma Süreçlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İlgi Alanlarının Dikkate Alınarak Müşteriye Özel Ürünlerin Tespiti,
İstenmeyen E-postalara İlişkin Sınıflandırma Çalışması Yapılması
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Mal/Hizmet Satın Alım, Üretim, Pazarlama, Satış ve Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Siber Güvenlik Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi,
Talep/ Şikâyet Takibi,
Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Web Sitesi’nin Teknik İşlevselliğinin Sağlanması.
 
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA DURUMU
 
PELİTLER TİCARET, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8.maddesine uygun olarak, gerekli   bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
 
Faaliyetler Gereği Anlaşmalı Olunan Tüzel ve Gerçek Kişiler,
İş Ortaklarına,
Tedarikçilere ve Lojistik Hizmet Sağlayıcılarına,
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri
 
     PELİTLER TİCARET, yurtdışı teslimatlar haricinde Müşteri kişisel verilerini yurtdışına aktarmamaktadır.
 
Kullanıcılar şeffaf bir ilişki hakkına sahiptir. Açık rızanın bulunması halinde çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunulması ve müşteriye özel ürünlerin tespitine yönelik toplanan özellikle çerez verilerinin toplanması ve aktarılmasına yönelik verilen açık rıza müşteri tarafından her zaman geri alınabilir ve işbu faaliyeler durdurulabilir.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
PELİTLER TİCARET, Kanun’un 4. ve 7. maddelerine uygun olarak işlediği kişisel veriler için mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süreyi tespit etmekte ve söz konusu kişisel verileri bu süreye riayet ederek muhafaza etmektedir. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemişse kişisel veriler ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmektedir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebebin bulunmaması halinde, söz konusu veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda, PELİTLER TİCARET gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, bu doğrultuda kişisel veri saklama ve imha politikası ve esaslarını oluşturmakta ve de kişisel verilerin bu esaslara uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamaktadır.
 
Sonradan tekrar kullanılabileceği düşünülerek ya da herhangi bir başka gerekçe ile PELİTLER TİCARET tarafından kişisel verilerin muhafaza edilmesi yoluna gidilmemektedir.
 
Müşteri tarafından oluşturulan siparişler PELİTLER TİCARET tarafından kapalı kutu şeklinde teslim edilmekte ve müşteri gizliliği ön planda tutulmaktadır. PELİTLER TİCARET tarafından sadece ilgili kullanıcılara kendileri hakkında işlenen kişisel bilgilere erişme ve bu bilgileri düzeltme veya silme hakkı verilmiş olup 3.kişiler hiçbir şekilde sürece müdahale edememektedir.
 
  1. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
PELİTLER TİCARET; kendi e-ticaret sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. PELİTLER TİCARET, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olan Troy ödeme altyapısını kullanmaktadır. Ödemeler 3D Güvenli Ödeme yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. PELİTLER TİCARET, verilen siparişlerin takibini ve ödeme durumunu kontrol eden sisteme sahip olmakla beraber ödeme aşamasında sepet tutarı, ürün türü, kartın ilk defa kullanılma durumu, daha önce işlemin 3D Secure Güvenli Ödeme ile yapılıp yapılmadığı, adres değişikliği gibi parametreler ve risk durumunu dikkate alarak 3D Secure kontrolünün yapılıp yapılmayacağına karar verebilir.
Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girerken, cihazınızda antivirüs sistemi kullandığınızdan, herkesin görmediği bir alanda işlem yaptığınızdan ve güvenli ağda işlem yürüttüğünüzden emin olmanız beklenmektedir. Şüpheli bir durumda bankanızla iletişime geçiniz. Her işlemden önce alıcı ve fatura bilgilerinizi kontrol etmeniz, gereklilik halinde güncellemeniz ve işlem sonrası kontrol etmeniz gerekmektedir. Bilgilerde değişiklik talep etmeniz halinde çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.
Alışveriş yapabilmek için Troy ile paylaşılan kişisel verilerin gizliliğinden Troy sorumlu olup bu hususta PELİTLER TİCARET’in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER
PELİTLER TİCARET, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi, erişilmesi ve muhafazasını temin amacıyla birçok idari ve teknik tedbir almaktadır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik politikalar belirlenmekte, gerekli teknolojik altyapının sağlanması konusunda eğitimler gerçekleştirilmekte hem teknik hem de idari çalışma ve planlamalar yapılmaktadır. İşbu tedbirler;
 
Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları
Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
Kişisel Verilerin Azaltılması
Veri İşleyenlerle İlişkiler
İlgili Kişinin Başvuru Prosedürlerinin Düzenlenmesi
Siber Güvenliğin Sağlanması
Kişisel Verileri İçeren Ortamların Veri Güvenliğinin Sağlanması
Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı
Kişisel Verilerin Yedeklenmesi
Şeklindedir.
  1. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI
PELİTLER TİCARET tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVK Kanunu 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
PELİTLER TİCARET; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR